0 varor, 0kr
Till kassan
Du är här:
>
Denna sekretesspolicy gäller för insamling av information via webbplatsen Smarthem.se
Genom att använda webbplatsen Smarthem.se godkänner Du den hantering av personuppgifter som anges i denna policy.

Insamling av Dina personuppgifter


För att kunna använda vissa funktioner (genomföra köp) på Smarthem.se måste Du skapa ett konto. När Du skapar ett eget konto på Smarthem.se kommer vi att efterfråga viss information, inklusive Din e-post adress. Om Du väljer att genomföra köp på webbplatsen kommer vi att begära information gällande fakturering och leverans. Information som insamlas via Smarthem.se kan komma att kombineras med information som erhållits från andra tjänster på Smarthem.se och från andra företag. Smarthem håller reda på hur Du navigerar på Smarthem.se, de webbsidor Du besöker och andra aktiviteter på denna webbplats för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. För att kunna öka servicegraden samlar smarthem även in viss information om Ditt operativsystem och Din browser när Du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används till att skapa statistik angående användningen av webbplatsen.

Användning av Dina personuppgifter


Smarthem samlar in och använder Dina personuppgifter för att driva webbplatsen Smarthem.se och för att leverera de tjänster som Du har efterfrågat. Till exempel använder vi Din e-postadress för att sända servicerelaterade meddelanden till Dig. Detta kan vara nyhetsbrev som Du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan Du själv välja om Du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev. Vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar, byte av lösenord etc. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten. (Smarthem.se samlar in Ditt personnummer för öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten.) Geografisk lokalisering används endast i marknadsförings- och statistiksyfte. Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som Du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför Smarthem.se och närstående bolag utan Ditt tillstånd. Webbplatsen Smarthem.se kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om Smarthem.se i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits smarthem eller webbplatsen Smarthem.se, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande smarthem och webbplatsen Smarthem.se eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av Smarthem.ses tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten. Personuppgifter som insamlas av Smarthem.se kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där Smarthem.se har sin verksamhet.

Kontroll av Dina personuppgifter


Du kan välja att stoppa fortsatta nyhetsbrevet genom att "logga in på ditt konto" >> "Prenumerationer på nyhetsbrev" och sedan avmarkera kryssrutan. Du kan även klicka här och skriva "avregistrering av nyhetsbrev" i meddelandet. Smarthem.se kan med jämna mellanrum sända ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om konton och orderstatus eller nyheter om ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Skydd av Dina personuppgifter


Smarthem är inriktat på att skydda Dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst. För åtkomst till Ditt konto krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för hemlighållande av Ditt lösenord. Lämna aldrig ut information om Ditt lösenord till någon annan person. Tänk på att alltid logga ut från ditt konto när du avslutar användandet av smarthem. På detta sätt hindrar du obehöriga att använda sig av ditt konto. Om Du delar dator med någon annan bör Du alltid logga ut ur datorn.

Missbruk av Ditt användarkonto


Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster hos Smarthem.se, förbehåller sig Smarthem.se rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen Smarthem.se och de tjänster smarthem tillhandahåller.

Användning av cookies


- Här kan du läsa mer om Cookies.

Ändring av policy


Smarthem.se uppdaterar ibland denna sekretesspolicy. När vi gör det kommer vi även att ändra datumet för "senast uppdaterad". Om det är väsentliga förändringar kommer vi att meddela Dig detta genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Det är viktigt att du regelbundet läser igenom denna sekretesspolicy för att hålla Dig informerad och uppdaterad om hur Smarthem.se hjälper till att skydda Din information.

Kontaktinformation


Om Du anser att Smarthem.se inte följt denna sekretesspolicy eller om du har kommentarer angående säkerhetspolicyn, klicka här för komma i kontakt med kundtjänst.

Med Vänliga Hälsningar:
Smarthem.se
 

© Copyright 2004-2017 Smarthem Sverige AB • Org.nr 556705-0025 • www.smarthem.se kundsupport@smarthem.se • 011- 19 77 60 Webböversikt