IP-klasser

IP-klasser, IP-zoner badrum

Publicerat av: Petter Kategori: Okategoriserade Kommentarer: 0

10% rabatt på ett köp, använd koden nedan i kassan.
IP-XVV-554
Område 0 Område 1 Område 2 Oklassat område
Skyddsåtgärd: Automatisk frånkoppling av matningen Nej Ja Ja Ja
Skyddsåtgärd: Dubbel eller förstärkt isolering Nej Ja Ja Ja
Skyddsåtgärd: SELV Ja a) Ja Ja Ja
Skyddsåtgärd: PELV Nej Ja Ja Ja
Skyddsåtgärd: Skyddsseparation Nej Ja Ja Ja
Lägsta kapslingklass IP X7 IP X4 b) IP X4 b) IP 2X c)
Uttag Inte tillåtet Tillåtet d) Tillåtet e) Tillåtet f)
Bryt-, manöver- och skyddsanordningar Inte tillåtet Kopplingsdosor för elapparater i område 0 och 1 Annan elinstallationsmateriel än uttag Tillåtet
Elapparater Enligt villkor i g) Enligt villkor i h) Tillåtet Tillåtet

Förklaringar

a) Maximalt tillåten spänning 12 V växelspänning eller 30 V likspänning. Strömkällan ska monteras utanför område 0 och 1.
b) Elmateriel som utsätts för vattenbesprutning, t ex vid rengöring vid offentliga badinrättningar, ska minst ha kapslingsklass IPX5.
c) Gäller i delar av det oklassade området som bedöms vara torrt utrymme.
d) Endast uttag som skyddas genom användning av SELV eller PELV vars märkspänning inte överstiger 25 V.
e) Endast uttag skyddade genom användning av SELV, PELV eller skyddsseparation.
f) Uttag ska skyddas av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström.
g) Elapparater får monteras endast om de samtidigt:

  • uppfyller relevant standard och är lämpliga för montage i området enligt tillverkarens anvisningar för användning och montering
  • är fast monterade och fast anslutna
  • är skyddade genom användning av SELV vars märkspänning inte överstiger 12 V växelspänning eller 30 V likspänning.

h) I område 1 får endast fast monterade och permanent anslutna elapparater installeras. De ska vara lämpliga att installera i område 1 enligt tillverkarens anvisningar för användning och montering. Med sådana elapparater avses:

  • bubbelbadkar
  • duschpumpar
  • materiel som är skyddad av SELV eller PELV vars märkspänning inte överstiger 25 V växelspänning eller 60 V likspänning
  • ventilationsutrustning
  • handdukstorkar
  • vattenvärmare
  • ljusarmaturer

IP-klasser

Nedan följer en förklaring på de olika IP-klasserna

Första siffran (skydd mot strömförande delar)
0 Inget skydd
1 Petskydd mot föremål större än 50mm
2 Petskydd mot föremål större än 12mm
3 Petskydd mot föremål större än 2,5mm
4 Petskydd mot föremål större än 1mm
5 Dammskyddad
6 Dammtät
Andra siffran (skydd mot vatten)
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten.
Exempel: IP44 är petskyddad mot föremål som överstiger 1mm i diameter och tål strilande vatten från alla vinklar.

Källa: http://www.elstandard.se

Dela detta inlägg