I äldre kök hade man ofta luckor i diskbänksskåpet men i moderna kök har luckorna ersatts med en eller flera kökslådor. Här har vi samlat källsortering som passar att montera i en kökslåda. Vissa modeller är speciellt framtagna för att passa  specifika kökslådor som exempelvis Blums Legrabox.

Det finns även modeller som passar alla olika lådutdrag, oavsett märke på kök eller lådor.

Filtrera