Joraform är ett kompostföretag med stor kunskap och erfarenhet av lyckad varmkompostering. De har samarbetat med Naturvårdsverket i komposteringsprojekt där flera hundra hushåll deltagit, Sveriges Lantbruksuniversitet har gjort analyser och odlingsförsök på färdig kompost. Joraform är i ständig utveckling. Det började med en roterande varmkompost för det enskilda hushållet. Idén med den roterande kompostbehållaren som Joraform var först med på marknaden, har de fortsatt att utveckla. Numera har de lösningar för kompostering av matavfall för upp till flera hundra hushåll.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.